Historik

2001
Sol-ix startade som ett projekt för att se om ethernet var en teknologi som skulle kunna passa på en knutpunkt.
Song, Lidero Networks, Telenor samt IT-universitetet (kth) medverkade i detta test.
Som plattform valdes Extreme Blackdiamond 6800
Då utslaget av testerna plev positiva beslöts det att fortsätta driva knutpunkten. 

Knutpunkten placerades ut på följande adresser i Stockholm:

  • Song’s Telehouse i Vreten (Solna)
  • Stokab’s fiberhub i centrala Stockholm (drivs av Lidero Networks).
  • Telenor’s lokaler i Solna
  • Stokab’s fiberhub, Isafjordsgatan 39, Kista (drivs av IT-Universitetet)

2006
Song och Telenor beslutar att avbryta sin medverkan som drivande part i sol-ix, detta på grund av omstrukturering i företagen. 

2007
Lidero Network och KTH fortsätter driva knutpunkten. Uppgradering av hårdvara pågår och möjlighet till att ansluta sig med 10G erbjuds.

2018
Lidero Network inleder ett samarbete med Obenetwork och expanderar knutpunkten till datahallen Obehosting Kista Gate, Torshamnsgatan 48, Kista. KTH är sedan en tid tillbaka inte längre med och driver knutpunkten.

2020
Knutpunkten expanderas till Interxion STO2.