Historik

Solix startades år 2001 som ett projekt för att se om Ethernet var en teknologi som skulle kunna passa på en internetknutpunkt. Song, Lidero Network, Telenor och IT-universitetet (KTH) medverkade i detta test. Som plattform valdes Extreme Blackdiamond 6800.

Då utslaget av testerna blev positivt beslöts det att fortsätta driva knutpunkten.

Knutpunkten placerades ut på följande adresser i Stockholm:

  • Song’s Telehouse i Vreten
  • Stokab’s fiberhub i centrala Stockholm
  • Telenor’s lokaler i Solna
  • Stokab’s fiberhub, Isafjordsgatan 39, Kista

År 2006 avbröt Song och Telenor sin medverkan som drivande part i Solix, detta på grund av omstrukturering i företagen. Lidero Network fortsatte driva knutpunkten och uppgradering av hårdvara påbörjades för att ge möjlighet till att ansluta sig med 10G.

År 2018 etablerades knutpunkten på Obehosting Kista Gate.

År 2020 etablerades knutpunkten på Interxion i Kista.