Historik

2001
Sol-ix startade som ett projekt för att se om ethernet var en teknologi som skulle kunna passa på en knutpunkt.
Song, Lidero Networks, Telenor samt IT-universitetet (kth) medverkade i detta test.
Som plattform valdes Extreme Blackdiamond 6800
Då utslaget av testerna plev positiva beslöts det att fortsätta driva knutpunkten. 

Knutpunkten placerades ut på följande adresser i Stockholm:

  • Song’s Telehouse i Vreten (Solna)
  • Stokab’s fiberhub i centrala Stockholm (drivs av Lidero Networks).
  • Telenor’s lokaler i Solna
  • Stokab’s fiberhub, Isafjordsgatan 39, Kista (drivs av IT-Universitetet)

2006
Song och Telenor beslutar att avbryta sin medverkan som drivande part i sol-ix, detta på grund av omstrukturering i företagen. 

2007
Lidero Network och KTH fortsätter driva knutpunkten. Uppgradering av hårdvara pågår och möjlighet till att ansluta sig med 10G erbjuds.