Om Solix

Knutpunkten SOL-IX drivs av Lidero Network.

Knutpunkten är etablerad på följande adresser i Stockholm. 

  • Stokab’s KN7, Stockholm.
  • Equinix SK1, Bromma.
  • Glesys Västberga Datacenter, Västberga
  • Obehosting Kista Gate, Kista

Alla noderna är ihopkopplade och oberoende vilken nod man är ansluten till har man full konnektivitet till alla andra som är anslutna till Solix.