Anslutningskrav

Tekniska krav
 • Utrustning som klarar MTU 4470.
 • Fiberanslutning till någon av lokaliteterna.
Peering
 • Publikt AS-nummer.
 • Fritt val av peering partner.
 • Peering policyn samt krav skall publicerar publikt och erbjudas alla solixanvändare som uppfyller kraven.
 • Använd BGP4+ för att utbyta trafik över Solix. IGP-protokoll (OSPF, ISIS, RIP, etc) är inte tillåtna.
 • Annonsera inte Solix IP-nät.
Priser
 • Tillsvidare ingen löpande månadsavgift
 • 1GE – Anslutningsavgift 2500 SEK + moms (Engångskostnad)
 • 10GE – Anslutningsavgift 7500 SEK + moms (Engångskostnad)
 • 3 800 SEK extra vid anslutning via Interxion (Engångskostnad)