Anslutningskrav

 • Tekniska krav
  • Utrustning som klarar MTU 4470
  • Fiberanslutning till någon av lokaliteterna.
 • Peering
  • Publikt AS-nummer.
  • Fritt val av peering partner.
  • Peering policyn samt krav skall publicerar publikt och erbjudas alla solixanvändare som uppfyller kraven.
 • Priser: 
  • Tillsvidare ingen löpande månadsavgift
  • 1GE – Anslutningsavgift 2500 SEK + moms
  • 10GE – Anslutningsavgift 7500 SEK + moms
  • 3 800 SEK extra vid anslutning via Interxion.